Dotacje unijne na inwestycje

Można jeszcze składać wnioski o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 preferowane są projekty w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Prowadzone są nabory aplikacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach, a także z programów ogólnopolskich.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Skip to content