Szkolenia

Historia Działalności

Firma MASTERE została założona w maju 1997 roku i prowadzi działalność na terenie całej Polski.

Od początku specjalizuje się w świadczeniu organizacjom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania oraz wsparcia rozwoju z wykorzystaniem funduszy pomocowych.

Nasza obecna działalność skupia się na trzech obszarach:

W przeciagu ponad 19 letniej historii firma MASTERE zrealizowała setki projektów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców, administracji i innych podmiotów. Sami także korzystamy z możliwości dofinansowania działalności jako beneficjent funduszy Unii Europejskiej.

Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez klientów, jednostki certyfikujące, instytucje finansowe, izby gospodarcze oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała nam akredytacje jako wykonawcy usług dotowanych przez UE, w ramach programów:

Nasz potencjał merytoryczny, organizacyjny i finansowy został pozytywnie oceniony przez PARR czego potwierdzeniem jest uzyskanie wpisu do ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych.

Dzięki temu zdobyliśmy uprawnienie do realizacji szkoleń i usług doradczych, na które przedsiębiorstwa i ich pracownicy moga pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Skip to content