Badania i Rozwój

Dotacje UE na projekty badawczo-rozwojowe

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, które następnie powinny zostać wdrożone poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usługi na bazie wyników projektu.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content