Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa duże mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju infrastruktury transportowej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu terenu pod budowę, budowę hal produkcyjnych, szkoleń pracowników, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

Dostępne są środki na szczeblu krajowym w ramach programów:

Skip to content