Dotacje dla szpitali i placówek służby zdrowia

Dotacje dla szpitali i placówek służby zdrowia

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, szpitale prywatne oraz innego rodzaju placówki służby zdrowia mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji i rozwoju infrastruktury zdrowotnej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, szkoleń pracowników, rozwoju e-usług, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

Dostępne są środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz na szczeblu krajowym:

Skip to content