Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2015-2020 można się ubiegać o dotacje na:

POWER jest realizowany przez poszczególne województwa oraz na szczeblu krajowym.

Nabory wniosków w poszczególnych województwach są realizowane wg harmonogramów regionalnych w 2017 roku.

Przy spełnieniu określonych warunków, można uzyskać dofinansowanie nawet 100% wydatków.

Firma MASTERE pomaga przygotowywać wnioski aplikacyjne na projekty szkoleniowe, a także występuje w roli koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłowość realizacji oraz rozliczeń wg wymagań POWER.

Skip to content