Eksport

Dotacje UE na promocję marki i rozwój eksportu

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych i regionalnych specjalizacji, a także w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Wartości projektów różnią się w poszczególnych programach i mogą wynieść od 100 tys. do 1 mln zł.

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content