Go To Brand

Go To Brand - dotacje na eksport

Go To Brand to krajowy program rozwoju eksportu realizowany w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Można w nim aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

Wnioski należy składać do 4 kwietnia 2019 roku.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu jak m.in.:

Wysokość dofinansowania wynosi:

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Maksymalna wartość projektu może wynieść 1 mln złotych.

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content