Zachodniopomorskie

Dotacje UE na wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest rozwój eksportu i ekspancja na rynki zagraniczne przedsiębiorstw.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Wnioski należy składać w 2017 roku.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 tys. złotych.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Wydatki kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku jest STRATEGIA EKSPANSJI

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content