Inwestycyjne

Dotacje UE na inwestycje

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 preferowane są projekty inwestycyjne w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content