Mazowieckie

RPO Mazowieckie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oferuje przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim możliwość współfinansowania inwestycji, których efektem będzie:

Aplikacje o dotacje można składać w 2017 roku.

Dofinansowanie może stanowić:

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content