Ogólnopolskie

Kredyt technologiczny

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 “Kredyt na innowacje technologiczne” ogłoszony został termin naboru wniosków aplikacyjnych w 2016 roku.

Wnioski będą przyjmowane w 2017 roku.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.

Maksymalna wartość premii technologicznej może wynieść 6 mln złotych.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content