Odnawialne źródła energii

Dotacje UE na inwestycje w odnawialne źródła energii

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 możliwe jest pozyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne w odnawialne źródła energii w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną w oparciu o energię słoneczną,wiatrową, biogaz, biomasę, etc.

Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, zakłady komunalne i inne podmioty.

Dofinansowanie może wynieść nawet 85% wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Artur Malicki

Skip to content