Rozwój Eksportu

Wsparcie Rozwoju Eksportu

Na zlecenie klientów wykonujemy badania i analizy rynków zagranicznych w celu:

Na działania te pomagamy pozyskać dotacje z programu “Paszport do eksportu”.

W ramach programu przygotowujemy Plany rozwoju eksportu, które są niezbędnym etapem w procesie uzyskaniu 75% dotacji na realizację następujących działań:

Koszt przygotowania Planu rozwoju eksportu jest dofinansowany w 80%.

Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz wymianie towarów i usług.

Przeprowadzamy akcje promocyjne i kampanie marketingowe.

Skip to content