ISO 14001:2015 – wdrożenie zmian do systemu środowiskowego

ISO 14001:2015 - wdrożenie zmian do systemu środowiskowego wg nowej normy

Celem szkolenia jest:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015 oraz zakresem zmian jakie należy wdrożyć w funkcjonującym Systemie Zarządzania Środowiskowego w celu jego recertyfikacji.

Miejsce:

Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia:

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

Czas trwania:

1 dzień

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

500 zł. netto / 615 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

Skip to content