ISO 14001+45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

ISO 14001+45001/18001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Celem szkolenia jest:

Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001.

Miejsce:

Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice, Opole, Lublin, Koszalin, Olsztyn, Kielce, Kraków, Zielona Góra, Płock

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia:

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

Warsztaty:

Czas trwania:

1 lub dni

Certyfikat:

Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

700 zł. netto / 861 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

Skip to content