ISO 9001 + 14001 + 45001 / 18001 + 27001 – Auditor i Pełnomocnik

ISO 9001 + 14001 + 45001 / 18001 + 27001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników

Celem szkolenia jest:

Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

Miejsce:

Warszawa, Płock, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice, Kraków, Lublin

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia:

Warsztaty:

Czas trwania:

2 dni

Certyfikat:

Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

1300 zł. netto / 1599 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

Skip to content